Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98

Nieuwjaarswensen 2021

31 december 2020

De burgers van België en de rest van de wereld vieren het begin van een nieuw jaar, soms ver van hun naasten omwille van de pandemie.Voor 2021 wensen wij dat we zo snel mogelijk kunnen terugkeren naar een normaal...

EMB stuurt zijn beste wensen voor Kerstmis 2020

24 december 2020

Ter gelegenheid van Kerstmis stuurt de het Executief van Moslims in België (EMB) haar beste wensen naar de christelijke gemeenschappen in ons land.In deze moeilijke tijden, veroorzaakt door de pandemie, hopen we dat...

Arrest Hof van Justitie : Luxemburg legt de bal terug in het kamp van het Belgisch Grondwettelijk Hof

17 december 2020

Persbericht Met grote ontgoocheling nemen de religieuze overheden en vrijwilligersorganisaties van de Belgische Moslimgemeenschap kennis van het arrest dat het Hof van Justitie van de Europese Unie...

De Belgische islamitische instellingen eisen herstel en gerechtigheid

15 december 2020

PersberichtWe hadden tot onze spijt kennis genomen van de beslissing van de minister van Justitie om het proces van erkenning van de Grote Moskee van Brussel op te schorten, dat vergezeld ging van...

Vrije tribune van Dhr Salah Echallaoui

15 december 2020

Mijn strijd voor een institutionele islam De Belgische media hebben de uitlatingen verspreid van de nieuwe minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne, die op een gebiedende toon de moslims van...

De Belgische islamitische instellingen keuren de berichten in de media van afgewezen 3 EMB leden af

13 december 2020

PersberichtWe hadden de oproep van de minister van Justitie aangeklaagd, waarmee hij de moslimgemeenschap vroeg om op te staan en haar stem te laten horen.Wij betreuren deze oproep van de...

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief