Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98

BRUSSEL 3 MEI 2022

Broeders en zusters
Salam ‘ alaykoum,

Zoals u allen weet zijn de eerstkomende verkiezingen voor het EMB voorzien op zaterdag 7 en zondag 8 mei 2022.

Er hebben zich heel wat kandidaten gemeld, heel wat moskeeën hebben het charter van het vernieuwingsproject onderschreven, de verkiezingen zijn praktisch voorbereid en zouden derhalve ook perfect kunnen doorgaan op de voorziene datum.

Wij willen benadrukken dat we er in geslaagd zijn deze verkiezingen voor te bereiden zonder te kunnen beschikken over de ons in theorie toegekende overheidssubsidie die evenwel in 2022 door de Minister van Justitie op heden niet werd uitbetaald.

Echter wil het organisatiecomité voor de vernieuwing van het ROIEB alles in het werk stellen om de participatie van de Belgische moslimgemeenschap aan haar representatief orgaan nog verder te optimaliseren om aldus haar draagvlak nog meer te verdiepen en te verbreden. De recente Franse presidentsverkiezingen leren ons wel dat ook een lage kiezersopkomst de legitimiteit van de verkiezingen zelf niet aantast, maar we pogen om het draagvlak voor deze verkiezingen echt zo groot mogelijk te maken.

Daarom en op vraag van velen onder u zullen de verkiezingen uitzonderlijk en eenmalig worden uitgesteld naar het eerste weekend van juni 2022 met name naar zaterdag 4 en zondag 5 juni 2022.

Dit geeft ons allen nog meer de tijd en de ruimte om nog meer met elkaar in dialoog te treden ten einde onder meer het vernieuwingsproject van het EMB aan u toe te lichten.

Het spreekt voor zich dat de termijn voor moskeeën om zich bij het proces aan te sluiten en de termijn voor het indienen van kandidatuurstellingen ook wordt verlengd en dit tot en met 15 mei 2022.

Wij willen u uitdrukkelijk uitnodigen om zich kandidaat te stellen. In het bijzonder willen wij vrouwen en deskundigen aanmoedigen om zich kandidaat te stellen om aldus op het draagvlak een diversiteit te enten die ons alleen maar kan verrijken. Wij nodigen u niet alleen uit om zich kandidaat te stellen, maar ook om ons tegemoet te treden met uw eventuele vragen omtrent het EMB en omtrent het vernieuwingsproject.

Wij van onze kant zullen ook niet ophouden in dialoog te treden met u, dierbare broeders en zusters.

Met spirituele groeten,

Mehmet ÜSTÜN, Voorzitter

BIJLAGEN
 • Informatie betreft de vernieuwing van het ROIEB
 1. Brief van 5 maart 2022 - Vernieuwing van het Representatief Orgaan van de Islamitische Eredienst in België (ROIEB) - 2022
 2. Samenvatting van het vernieuwingsproces van het ROIE
 3. Persbericht: EMB gaat verder met het vernieuwingsproces 
 • Documenten voor de moskeeën ingevuld en ondertekend versturen naar contact @embnet.be en dit voor 1ste april 2022
 1. Charter
 2. Volmacht verkiezingen
 • Documenten voor de verkiezingskandidaten ingevuld en ondertekend versturen naar contact @embnet.be en dit ten laatste 1ste april 2022
 1. Verklaring op eer
 2. Verklaring van eer (diploma-ervaring)
 3. Privacyverklaring
 4. Attest van steun aan een kandidaat
 5. Bewijs van beroepservaring
 6. Kopie (recto/verso) van de identiteitskaart van de kandidaat
 7. Kopie van diploma (secundair - hoger onderwijs)
 8. Certificaat van goed gedrag en zeden 

 

Deze documenten zijn per post naar de moskeeën gestuurd
Het EMB vraagt alle moskee-vzw's die deze documenten niet per post hebben ontvangen om ze op onze site te downloaden zodoende deel te nemen aan het vernieuwingsproces

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief